PRENOSNÉ

Zloženie aj rozloženie
do 5 sec s rozmermi
115 x 38 cm.